Runsten Equestrian: Detaljplan Haninge Kommun

Runsten Equestrian, Haninge 2011-2012

www.runsten.com

Upprättande av detaljplan med beställare och ägare Christopher McDermott, Runsten Equestrian & Haninge kommun 2011-2012, i form av:
Planbeskrivning, Genomförandebeskrivning, Gestaltningsprogram, Plankartor, Illustrationsplan, samt bilagor.

Samarbete med arkitekter SAR/MSA:
Varis Bokalders, Ekokultur Konsulter AB
Ingrid Reppen, Arkitektur + Development AB
Camilla Schlyter, Schlyter-Gezelius Arkitektkontor AB
Nils Söderlund, Nils Söderlund Arkitektkontor AB
Ark LAR (landskapsarkitekt):
Jana Zupanc, Malva Landskap

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se