Referenser

Exempel pågående och tidigare genomförda uppdrag:

 • Villa Wahl Liljefors, Dalarö. Permanenthus med ekologiska material och enkel robust teknik (massivträ, träfiberisolering, hampa, biobaserade drev, undvikande av plast och betong ...). Plintgrund. Bygglov 2023. Bygge 2024. Entreprenör: Massivverk.
 • Tillbyggnad torp Lönnbo, Valdemarsvik. Material som hampakalk, trä och andra naturanpassade material. 2023. Stor andel självbygge av beställaren.
 • Förstudie detaljplan, nytt bostadsområde, Hofors. Edsken strand. På uppdrag av Hofors kommun. 2022.
   
 • Ombyggnadsprojekt, ett stort antal med HSB-BRF, Skanska m fl tillsammans med Hewark AB 2019 - fortsatt.
 • Ekologiska flerbostadshus. I samverkan med GrönBo AB [Polarrenen (Polarbröds kapitalinvesteringsbolag), Glommershus AB & Stenbackens AB], för olika platser. Projekt Lusthusbacken, Piteå. Första husen inflyttningsklara våren 2016. Fortsättning bostadsprojekt i Skellefteå 2018-2019. Fortsättning följer.
 • Områdesplanering, förstudie detaljplan. Bostadsområde Gudö skogsportal, Stockholm. 2018.
 • Föredrag om ekologiskt byggande, Bl a Almedalen m Nätverket/Stiftelsen för Byggekologi (2016-2024-); Umeå arkitektskola (även gästkritiker 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); Chalmers Tekniska Högskola Arkitektur (även gästkritiker 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023); KTH Stocholm (även lärare seminarieserie Building Ecology, 2023, 2024); Stena Fastigheter Göteborg (2020), Sveriges Byggindustrier Gävle (2019), Bengt Dahlgren teknikonsulter (2019), Gustav Apell Arkitektkontor (2019), Luleå Tekniska Universitet (2017); Miljöpartiet Riksdagen m Nätverket för Byggekologi (2016); Visby Bibliotek (Offentligt föredragande av tävlingsförslag för utveckling av ekobyn Suderbyn) (2013); Kristianstad bibliotek (2012), Fortaleza stad & universitet, Brasilien, tillsammans med U&W, Cepema och Varis Bokalders (2011); Länsstyrelsen Jönköping (2011); Arkitekturmuseet Stockholm (2011), Pytinkien Paris, Nystad (Uusikaupunki) Finland (2009).
 • Främby Hotell & Eco center m m, Falun. Förslag, bygglov, arbetshandlingar & arbete med insäljningsmaterial. Hotell med ca 50 hotellenheter, restaurang, spa, konferenslokaler, Eco center för upplysning om klimatförändringar och vad man kan göra åt dem (i form av Naturum, Naturvårdsverket) m m. Beställare Runns Aktivitetscenter Främby Udde AB. Bygge 2019. Ansvarig arkitekt i samverkan med Nils Söderlund Arkitektkontor AB och Per Liedner, Formverkstan Söder arkitekter och konstnärer AB. 2018-2019.
 • Eko-fritidshus i Tärnabytrakten med bygglov och arbetshandlingar för de tidigare elitidrottarna Heidi Andersson och Björn Ferry. En befintlig timmerstomme från 1970-talet sparades och en del material har tagits ur egen skog i Storuman. Ansvarig arkitekt: Maria Block. Ansvarig VVS-konsult: ByDemand, Göteborg, gnm Charlotta Berggren. Huset är prefabricerat hos Stenbackens husfabrik i Piteå. Arbetsledare: Isaac Berkelder. 2017-2018. Bygge 2019.
  Se mer http://www.fossilfri.com/  & http://heidiandersson.com/2017/03/08/planetskotare-i-varldsklass/
 • Ekologiska hallbyggnader & hotellkomplex. Förslag till RailTestNordic (RTN) för Tågtestbana Jörn–Glommersträsk–Arvidsjaur. 2015 –
 • Ekostudio. Studentlägenhet, hotellrum, compact living, kontor (20,3 kvm) ... Även showroom för våra ekologiska byggsystem & materialval. Glommersträsk. 2015-
 • Byggemenskap & Kollektivhus – Socialt, ekologiskt & ekonomiskt hållbart. Föreningen HållKollBo. Genomförande som byggemenskap. 2011–. Markanvisningsansökningar Bagarmossen/Skarpnäck (Sthlm) tillsammans med 1) Celon och 2) Slättö 2016. Jämförelseförfarande markanvisning etapp 4, Årstafältet, med Slättö som part 2017.
 • Flytande ekologiska bostäder, förslag för ShipShape-Homes. 2013
 • Ekologiska fritidshus och flytande hotellrum till stugbyar/campingar, Stugbyn i Sverige AB. Fabriksfärdig lodge fraktades färdigmöblerad till Främby Resort, Falun, där den
  lyftes på plats. Färdig att tas I bruk inom något dygn. 2013
 • Ekosystemtjänster – Låt naturen göra jobbet, Sammanfattande skrift. Vinnova-projekt C/O City 2014. Tillsammans med Stockholm Stad, Malmö Stad, White, U&W, SP, Esam, Albaeco, NCC, WSP & Ekokultur Konsulter. Även engelsk version: Urban Ecosystem Services - Let Nature Do The Work 2014. Uppdatering 2016.
 • Byggekologi - Kunskaper för ett hållbart byggande. Uppdatering och vidareutveckling av egna bokserien "Byggekologi" (AB Svensk Byggtjänst 1997 + 2004 + 2009 + 2014 + 2022). Tillsammans med Varis Bokalders, ark SAR/MSA. Boken publicerad på engelska (The Whole Building Handbook- How to Design Healthy, Efficient and Sustainable Buildings – Earthscan Ltd + RIBA Publishing, U K) Dec 2009. Lettisk version 2013. Rysk version 2013. Kinesisk version 2016.
 • Tävlingsförslag till inbjuden tävling om utveckling av ekobyn Suderbyn, Visby, innehållande bostäder, café, vandrarhem, djurhållning, verkstäder, växthus, permakultur m m. Utförd tillsammans med Varis Bokalders (Ekokultur Konsulter AB), Nils Söderlund (Nils Söderlund Arkitektkontor AB), och Per Liedner (Formverkstan Arkitektkontor AB). (Vinnare ej utsedd.) 2013
 • Ytsmarta funktionella små hus – Energieffektiva med sunda material. Samverkan med Anders Eriksson, VD Glommershus AB 2012–
 • Små hus egen-el-försörjande. Samverkan med bland andra Egen El, Johan Ehrenberg & ark SAR Varis Bokalders 2012–
 • Fjälla Naturhus, Linköping – Ett bostadshus byggt med växthus omkring, efter idé och skisser av framlidne ark Bengt Warne. Miljöanpassat kretsloppshus 2012–2013
 • Runsten Equestrian – Utveckling av hästgård med ekologiska bosättningar, gymnasieskola etc, Christopher Mc Dermott & Haninge kommun. Detaljplanearbete med ekologisk inriktning. 2011-2012. www.runsten.com
 • Villa Balaton – "Det Hållbara Huset - Koncepthus - Med tanke på miljön". Mycket energieffektivt enbostadshus med låga driftskostnader, sunda material, litet ekologiskt fotavtryck, samt lätt att sköta och underhålla. I samverkan med totalentreprenör Glommershus AB genom VD Anders Eriksson, beställarna A+A Balaton & ark SAR Varis Bokalders. Färdigställt i Sollentuna 2011.
 • Småhusområden, Kärnhem AB, samt planarbete Ulvsunda slottspark, Stockholm. Konsult Södergruppen Arkitektkontor AB 2007–2009
 • Äldreboende Norrköping. Konsult BASARK 2008
 • Utökning/ombyggnad Friskis&Svettis. Jympalatset, St Eriksgatan, Stockholm. Studentskrapan, Götgatan, Stockholm. Konsult Rolf Eppens Arkitektur AB 2006–2007
 • Planering miljöanpassad bebyggelse Skärmarö, Värmdö Privat initiativ 2006 - 2007
 • Ombyggnad restauranger, MCD, Götgatan, Stockholm & Taastrup utanför Köpenhamn. Konsult Matern Arkitektkontor AB 2005–2006
 • "Hus Torkel". Miljöanpassat hus, Kovikshamn, Bohuslän. KlimatTeknologi AB 1997-2001, trädäck 2005
 • Ljusbärare till Allhelgonakyrkan, Södermalm, Stockholm 2004-2005
 • Ommålning och omklädning av altarrundel i Enskede kyrka, Stockholm. Enskede församling 2004
 • Ombyggnad Enskede Församlingshus. JWN Fastighetsutveckling AB 2003
 • "Det Hållbara Huset". Enbostads typhus i massivträ-teknik. Ekologibyggarna AB, Vadstena. Finalist i tävlingen "Miljöinnovation 2002". Projektering Vallentuna 2005
 • Utställning "Miljö uppåt väggarna". Stadsbiblioteket i Norrköping. Agenda21-kontoret, Norrköping 2002
 • Databas för ekologiska byggprodukter. Degerfors kommun (EU-projekt) 2001-2002
 • Kontorshus, Kv Blästern, Stockholm. 3D-projektering av exteriör. Alenius&Åhlund Ark.kontor & Ljungberggruppen 2000
 • Ny-, om- och tillbyggnader samt färgsättning av privathus och bostadsrättsföreningar.
 •  

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se