Välkommen till Blockark AB

Projekt

Vision över den vackra ängen där ting ägde rum i forna dagar  © Anton Kolbe

Publikationer

Urbana Ekosystemtjänster Framsida

Inspiration

Senaste forskning inom olika områden

Välkommen till Blockark AB

Sunda hus med skönhetsvärde anpassade till platsen,
med starkt fokus på resurshushållning och kretsloppslösningar.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning till avancerade arbetsinsatser vid genomförande av byggprojekt och områdesplanering.
Oavsett om du behöver ett bollplank, eller idogt arbete i komplexa byggprocesser, kan vi uppfylla dina önskemål.
Detta sker med hjälp av gedigen och mångfacetterad kompetens inom organisationen, och i nära samarbete med övriga kompetenser inom byggsektorn.

Nominering Årets Bygge 2019 (Projekt Lusthusbacken, Piteå. Tillsammans med Polarrenen & Grönbo)
Nominering Bostadspriset 2019 - Till minne av Josef Frank. Motivering: ”För att inte göra avkall på varken miljö eller boendemiljö och ändå få till lägenheter som folk har råd med.”

I styrelsen för Stiftelsen Byggekologi (tidigare Nätverket för Byggekologi). Genomför bland annat evenemang i Almedalen varje år sedan 2016 för att skynda på processer i byggbranschen för ett giftfritt, resurseffektivt och välfungerande kretsloppssamhälle. Även andra projekt på gång. Se http://byggekologi.com  

Blockark AB ingår i arkitektgruppen som har sin bas i "Kapsylen", en före detta kapsylfabrik på Södermalm i Stockholm. Fastigheten självförvaltas.  Se www.kapsylen.se
 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se