Välkommen till Block Arkitektkontor

Aktuellt

Projekt

Fototavlan är även en nedfällbar säng.

Publikationer

Publicerad 2014

Välkommen till Block Arkitektkontor

Sunda hus med skönhetsvärde anpassade till platsen,
med starkt fokus på resurshushållning och kretsloppslösningar.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning till avancerade arbetsinsatser vid genomförande av byggprojekt och områdesplanering.
Oavsett om du behöver ett bollplank, eller idogt arbete i komplexa byggprocesser, kan vi uppfylla dina önskemål.
Detta sker med hjälp av gedigen och mångfacetterad kompetens inom organisationen, och i nära samarbete med övriga kompetenser inom byggsektorn.

Block Arkitektkontor ingår i arkitektgruppen som har sin bas i "Kapsylen", en före detta kapsylfabrik på Södermalm i Stockholm.  Se www.kapsylen.se
 

Inspirationskällor

Senaste forskning inom olika områden
Endesa Pavillion med solceller, Barcelona
Il Caffe Södermannagatan Stockholm
Hemgjort jordgubbsvin Lorano Italien
Liten vindsnurra och solcellspanel Egen Els visningspark Katrineholm
Artur Lundkvist - Rolf Blomberg ur Lustgårdens demoni 1973
Quinze & Milan Eastpak Röd soffa 2012
Kartell butik Stockholm 2003
Utomhusgrånad asp
Väversunda kyrka Östergötland
Hägring av Kent Karlsson 1998
Universum