Välkommen till Block Arkitektkontor

Aktuellt

Projekt

Publikationer

Publicerad 2014

Välkommen till Block Arkitektkontor

Här bedrivs tankesmedja och verkstad för förverkligande av ekologisk arkitektur.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning till avancerade arbetsinsatser vid genomförande av byggprojekt och områdesplanering.
Oavsett om du behöver ett bollplank, eller idogt arbete i komplexa byggprocesser, kan vi uppfylla dina önskemål.
Detta sker med hjälp av gedigen och mångfacetterad kompetens inom organisationen, och i nära samarbete med övriga kompetenser inom byggsektorn.

Sunda hus med skönhetsvärde anpassade till platsen, med starkt fokus även på resurshushållning och kretsloppslösningar.

Block Arkitektkontor ingår i arkitektgruppen som har sin bas i "Kapsylen", en före detta kapsylfabrik på Södermalm i Stockholm.  Se www.kapsylen.se
 

Inspirationskällor

Senaste forskning inom olika områden
Endesa Pavillion med solceller, Barcelona
Il Caffe Södermannagatan Stockholm
Hemgjort jordgubbsvin Lorano Italien
Liten vindsnurra och solcellspanel Egen Els visningspark Katrineholm
Artur Lundkvist - Rolf Blomberg ur Lustgårdens demoni 1973
Quinze & Milan Eastpak Röd soffa 2012
Kartell butik Stockholm 2003
Utomhusgrånad asp
Väversunda kyrka Östergötland
Hägring av Kent Karlsson 1998
Universum