Tjänster

Glommershus AB
Glommershus AB

På följande områden kan vi stå till tjänst:

 • Stads- och områdesplanering
 • Nybyggnation, ombyggnader, tillbyggnader
 • Samtalspartner för idéer
 • Idéskisser
 • Bygglov
 • Arbetshandlingar
 • Upphandling av entreprenader
 • Sakkunnig miljöanpassat byggande
 • Visualiseringar av tänkta projekt
 • 3D-CADmodeller och presentationer i avancerade datorprogram (bl a ArchiCAD)
 • Texter till böcker, skrifter o dyl
 • Färgsättning
 • Formgivning
 • Konstnärlig utsmyckning
 • Illustrationer till böcker, skrifter med mera

 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se