Villa Balaton

Vipp-port Edsbyporten AB, oisolerad med aspbeklädnad
Vipp-port Edsbyporten AB, oisolerad med aspbeklädnad
Vipp-port Edsbyporten AB, oisolerad med aspbeklädnad

Villa Balaton, Sollentuna, inflyttat 2011
Det Hållbara Huset – Koncepthus - Med tanke på miljön. Mycket energieffektivt enbostadshus med låga driftskostnader, sunda material, litet ekologiskt fotavtryck, samt lätt att sköta och underhålla.
I samverkan med totalentreprenör Anders Eriksson, VD, Glommershus AB, beställarna Attila & Anita Balaton, och ekoexpert ark SAR Varis Bokalders.
Finalist [1 av 10] i tävling ”Årets Hus” anordnad av tidskriften Hus&Hem 2012.

Omskriven i boken “Med nya ögon”, Svensk arkitektur och design visar vägen till framtiden, 2014, av Annica Kvint. Ett kapitel ägnat åt “Aspvillan” och intervju med Maria Block.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se