Urbana Ekosystemtjänster

Urbana Ekosystemtjänster Framsida
Urbana Ekosystemtjänster Framsida

C/O City lanserar planeringsverktyg för planerare, arkitekter, byggbolag och byggherrar som gör det enklare att arbeta med ekosystemtjänster. Resultaten inkluderar en handbok om hur ekosystemtjänster kan integreras i planeringen och grönytefaktor för stadens offentliga rum. Här finns också en databas med fakta om hur vegetation kan minska buller, hantera dagvatten och sänka temperaturen i städer.

Kraftiga regn, värmeböljor och tät stadsbebyggelse kommer att ställa höga krav på hur vi planerar våra städer i framtiden. De multifunktionella, urbana ekosystemtjänsterna har potential att hantera ökande mängder regn och främja biologisk mångfald samtidigt som de skapar hälsosamma miljöer för stadsbor.

C/O City är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Vinnova. Vi vill inspirera, övertyga, skapa nya verktyg och göra det enkelt att bygga städer där människorna och naturen lever tillsammans. Vi är experter med lång erfarenhet inom våra respektive områden; planering, arkitektur, byggande, teknik och forskning. Dessutom delar vi ett brinnande engagemang för att skapa något nytt och livskraftigt. Något som kan förbättra livskvaliteten för kommande generationer av stadsbor. C/O City är Stockholms stad, Malmö stad, NCC, WSP, White arkitekter, U&We, Esam, Albaeco, SP och Ekokultur (Ekokultur Konsulter & Block Arkitektkontor). Läs mer på: www.cocity.se

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se