Södra Karlgårds BRF, Skellefteå, 57 lgh.

Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.
Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.

På Karlgård nära Skellefteå centrum har Grönbo, som bygger ekologiska flerbostadshus,
en markanvisning för 57 lägenheter (Bostadsrätter). Fem hus med fyra våningar plus vindsvåning.

Grönbo AB har som målsättning att bygga giftfritt, energisnålt och ekologiskt med förnybara material. 
> 90 procent av husens beståndsdelar är gjorda av trä.
Alla hus byggs självklart under väderskydd. Detta minskar inte bara risken för fuktskador på material, utan underlättar betydligt för hantverkare på plats.
Det går fortare att bygga.
Vindsvåningarna görs färdiga på mark, och lyfts med kranar för att monteras på plats ovanpå fyrvåningshusen.

Stommen utgörs av Masonite Beams lättreglar och lättbalkar, samt t ex LVL-skivor (också av trä).
Även hisschakt är byggda med trästomme.
Som isolering används Termoträ, som utgörs av träfiberisolering (färsk massa av svensk gran och tall).
Brandskydd uppnås genom användning av Fermacell fibergipsskivor.

Lägenheterna är sålda för i genomsnitt mindre än 30 000 kr/kvm boarea (BOA).

BRF Södra Karlgårds BRF, byggår 2019-2020.

Maria Block: Ansvarig arkitekt.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se