Södra Karlgårds BRF, Skellefteå, 57 lgh.

Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.
Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Foto Olivia Markström
Till vänster taklägenhet på marken i väntan på lyft. Till höger tält som väderskydd.
Hus nummer ett under byggnation. Inglasade träbalkonger.
Karlgård Översikt 57 lgh Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 4, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Lekplats mellan husen, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Hus nummer 1, 3 och 5 (av fem). Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4 R0K, BRF Södra Karlgård, Skellefteå. Visualisering Diakrit.
Interiör i 4-5 R0K, Södra Karlgårds BRF, Skellefteå. Visualisering Diakrit.

På Södra Karlgård nära Skellefteå centrum har Grönbo, som producerar och uppför ekologiska flerbostadshus,
bebyggt en fastighet med 57 lägenheter (bostadsrätter). Fem hus med fyra våningar plus vindsvåning.

Grönbo AB har som målsättning att bygga giftfritt, energisnålt och ekologiskt med förnybara material. 

  • > 90 procent av husens beståndsdelar är gjorda av trä.
  • Alla hus byggs självklart under väderskydd. Detta minskar inte bara risken för fuktskador på material, utan underlättar betydligt för hantverkare på plats.
  • Det går fortare att bygga.
  • Olämpliga kemikalier undviks.
  • Ekonomiskt matchar konceptet andra byggsystem, förutsatt lika villkor.
  • Effektiv 5D-projektering.
  • Systemet går att bygga i max 10-12 våningar. 16 våningar ligger i "pipelinen".

Vindsvåningarna har byggts färdiga på mark, och lyftes med kran i ett svep för montering ovanpå fyrvåningshusen.

Stommen utgörs av Masonite Beams lättreglar och lättbalkar, samt t ex LVL-skivor (också av trä) och K-plywood.
Även hisschakt är byggda med trästomme (LVL).
Som isolering används Termoträ, som utgörs av träfiberisolering (färsk massa av svensk gran och tall).
Brandskydd uppnås genom användning av Fermacell fibergipsskivor.

Lägenheterna såldes för i genomsnitt mindre än 30 000 kr/kvm boarea (BOA).

BRF Södra Karlgårds BRF, byggår 2019-2020.

Maria Block: Ansvarig arkitekt och miljösakkunnig.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se