HållKollBo: Kollektivhus & byggemenskap

Ur ansökan Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Ur ansökan Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Ur ansökan 2017 Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Ur ansökan 2017 Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Möte med stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S) 2017 i Stockholms vackra stadshus
Möte med stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S) 2017 i Stockholms vackra stadshus
Hel studiedag ABF Sthlm 2013-01
Hel studiedag ABF Sthlm 2013-01
Arbete i smågrupper vid studiedag ABF 2013-01
Arbete i smågrupper vid studiedag ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Projektledare Nils Söderlund föreläser om byggemenskaper
Projektledare Nils Söderlund föreläser om byggemenskaper
Studiebesök Akvaponik Berga Gård December 2015
Studiebesök Akvaponik Berga Gård December 2015
Exempel Byggemenskap Understenshöjden Sthlm
Exempel Byggemenskap Understenshöjden Sthlm
Medlemmar i HållKollBo i diskussioner
Medlemmar i HållKollBo i diskussioner
Fika och samtal i samband med möte i Sthlms stadshus 2016-06
Fika och samtal i samband med möte i Sthlms stadshus 2016-06
Volymstudier Markanvisningsansökan Bagarmossen 2016
Volymstudier Markanvisningsansökan Bagarmossen 2016
Volymstudie Bagarmossen Block Arkitektkontor
Volymstudie Bagarmossen Block Arkitektkontor
Skiss Skarpa by Arkitektkontor Nils Söderlund AB
Skiss Skarpa by Arkitektkontor Nils Söderlund AB
Möte inför jämförelseförfarande Etapp 4 Årstafältet. Slättö inbjudna med Hållkollbo som medpart. April 2017.
Möte inför jämförelseförfarande Etapp 4 Årstafältet. Slättö inbjudna med Hållkollbo som medpart. April 2017.
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Ur ansökan Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Ur ansökan 2017 Årsta fältet tillsammans m Slättö. Bild/förslag: Adept/Mandaworks
Möte med stadsbyggnads- och kulturborgarråd Roger Mogert (S) 2017 i Stockholms vackra stadshus
Hel studiedag ABF Sthlm 2013-01
Arbete i smågrupper vid studiedag ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Arkitekt Maria Block sätter upp lappar vid SWOT-övning ABF 2013-01
Projektledare Nils Söderlund föreläser om byggemenskaper
Studiebesök Akvaponik Berga Gård December 2015
Exempel Byggemenskap Understenshöjden Sthlm
Medlemmar i HållKollBo i diskussioner
Fika och samtal i samband med möte i Sthlms stadshus 2016-06
Volymstudier Markanvisningsansökan Bagarmossen 2016
Volymstudie Bagarmossen Block Arkitektkontor
Skiss Skarpa by Arkitektkontor Nils Söderlund AB
Möte inför jämförelseförfarande Etapp 4 Årstafältet. Slättö inbjudna med Hållkollbo som medpart. April 2017.
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem
Se artikel att ladda hem

HållKollBo

www.hallkollbo.se

är en ekonomisk förening som vill bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart kollektivhus. Genomförandet ska ske i form av byggemenskap.
Föreningen bildades i dec 2010 och strax därefter engagerades Block Arkitektkontor (nuvarande Blockark) med Maria Block som ansvarig arkitekt. Efter ett tag kopplades även Arkitektkontor Nils Söderlund AB in där Nils Söderlund är projektledare. Möten hålls regelbundet i föreningen och ett stort antal studiebesök är genomförda både i befintliga kollektivboenden, men även på andra intressanta ställen.
Ett antal möten har det även hunnit bli med tänkbara samarbetspartners, politiker, samt tjänstemän på Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret.

Flerbostadshuset ska ligga i framkant såväl när det gäller framtida miljökrav inom byggsektorn som de intressanta lösningar det tillhandahåller när det gäller social samvaro och omsorg.
Tillvägagångssättet med byggemenskap är en viktig del i genomförandet. Förebilder finns i stort antal i flera städer i Tyskland (Tübingen, Berlin, Hamburg ...), men även i Finland och Holland.
I Sverige har Byggemenskaper genomförts i bl a Malmö, Göteborg och Linköping.

Se gärna www.byggemenskap.se

Markanvisningsansökningar är inlämnade för Hammarbyhöjden/Björkhagen (2014) och Bagarmossen/Skarpnäck 2016. De sistnämnda tillsammans med Celon (Bagarmossen) och Slättö (Skarpnäck).

2017 sökte Slättö tillsammans med Hållkollbo markanvisning Etapp 4 (trähus) på Årstafältet. Inbjudna av Stockholm stad till ett jämförelseförfarande med fem andra.
Sedan 2019 är Skärholmen ett högaktuellt område för markanvisningsansökan med HållKollBo som part. Skarp intresseanmälan av grupp aktiva i Vårberg/Skärholmen Q2 2021.
 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se