Villa WL Dalarö. Massivträ

Villa WL Fasad mot söder Bygglov
Villa WL Fasad mot söder Bygglov
Villa WL Fasad mot väster Bygglov
Villa WL Fasad mot väster Bygglov
Villa WL Fasad mot norr Bygglov
Villa WL Fasad mot norr Bygglov
Villa WL Fasad mot öster Bygglov
Villa WL Fasad mot öster Bygglov
Villa WL Fasad mot söder Bygglov
Villa WL Fasad mot väster Bygglov
Villa WL Fasad mot norr Bygglov
Villa WL Fasad mot öster Bygglov

Villa WL, Dalarö

En villa med särskilt fokus på hälsa, miljö och klimat.

Sunda byggmaterial så som trästomme, träfiberisolering, hampa, trä- golv och paneler. Drev av biobaserade material. 

Träfasader med stående fasadbrädor & träspån.

Grundläggning med plintar för att åsamka så lite skada på befintlig terräng som möjligt.

Frånluftsvärmepump.

Bygglov klart juli 2023.

Bygge 2024.

Entreprenör Massivverk
https://www.massivverk.se 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se