Tågtestbana RailTestNordic RTN, Hotell

RailTestNordic, med testbana för tåg i vintertrafik (likt biltestbanorna i norr) håller på att realiseras, enligt Lars-Åke Tjärnströms fantastiska idé. Det handlar om att tågtillverkare, så som Stadler, Bombardier och Alstom ska kunna pröva sina tåg, dels i 250 m långa klimathallar, dels i verkligheten på en järnvägssträckning Jörn-Glommersträsk-Arvidsjaur, vilken idag ligger i träda men som inom rimlig tid och till i sammanhanget måttliga kostnader snart kan vara i god kondition igen.

GrönBo och Block Arkitektkontor har fått lämna förslag på hur anläggningen på Storheden strax utanför Jörn kan se ut om några år. Förslaget innehåller verkstadshall 40 x 250 m, parkeringsgarage 60 x 250 m och klimathall om 20 x 250 m. Dessutom ett hotellkomplex där den personal som tjänstgör vid anläggningen ska kunna leva gott i de antal veckor per år som de är på plats. Här finns rum med naturkänsla, restaurang, kontor, gym med spa, takterrasser etc.

Hallarna och hotellet byggs, enligt förslaget, med 97 procent trä i väggar och tak; med 75 procent lägre koldioxidbelastning än normalt, och med en energibesparing på 50 procent jämfört med konventionella lösningar. Material, produkter och personal ska i första hand komma från regionen.

Se http://www.railtestnordic.de/en_GB/
där bland annat en film gjord av Block Arkitektkontor finns att titta på.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se