Stiftelsen Byggekologi

Nu ökar vi farten i byggbranschen när det gäller miljö- och klimatklokskap!
Se & hör Stiftelsen Byggekologi's framåtsyftande föreläsningar av personer som även har gedigen erfarenhet från bygg- och samhällsplanering.
Exempelvis berättar Maria Block i två av föredragen om "Byggekologi – Materialval, byggmetoder och byggprocess", och "Att bygga giftfritt – kemikalier i byggbranschen".
#byggekologi #ekobygg #giftfritt #förnybart #klimatklokt #klimatsmart #byggiträ #träbyggande #sundahus #resurseffektivt #resurssnålt #kretslopp #kretsloppsanpassat #hälsosamt

http://byggekologi.com/om-oss/forts-almedalen

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se