Stiftelsen Byggekologi

Stiftelsens Byggekologi syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden.

Det tidigare Nätverket för Byggekologi - föregångare till stiftelsen -  har bl a varit på plats i Almedalen sedan 2016 för att hålla i evenemang, föredrag och panelsamtal, där de ansvariga personerna (konsulter, arkitekter, leverantörer m fl) är aktiva för att omställningen till ett hållbart samhälle inom planetens gränser går snabbare. Nätverket ombildades till Stiftelsen Byggekologi 2020.

http://byggekologi.com 

Maria Block, VD på Blockark, är ordförande i stiftelsen.

Alla programpunkter i Almedalen-evenemangen är inspelade och finns att ta del av via Byggekologis YouTube-kanal. Hitta dit via: http://byggekologi.com

Stiftelsen Byggekologi driver även olika projekt inom byggande och samhällsplanering.

Nu ökar vi farten i byggbranschen när det gäller miljö- och klimatklokskap!

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se