Nordisk arkitektur från förr

Väversunda kyrka Östergötland
Väversunda kyrka Östergötland