Hus Torkel

Hus Torkel, Kovikshamn i Bohuslän [2001+trädäck 2005]
Är så långt som möjligt ett ekologiskt hus.
Miljöanpassningen gäller allt ifrån val av konstruktion, teknikval och byggmaterial till ytbehandlingar och inredning.

Några speciella lösningar är:
* Innerväggar av obränt tegel (lersten) för fantastiska hygroskopiska egenskaper.
* Cellulosafiberisolerade ytterväggar.
* Torvisolering i loftbjälklag.
* Bakugn byggd av specialist i Bohuslän.
* Vattenmantlad inbyggd kakelugn.
* Vädringsfönster för god reglering av inomhustemperatur, särskilt sommartid.
* Till-luft via jordledning (= förtempererad luft) & självdrag.
* Även inredning och möbler valda med stor miljöhänsyn.
* Färgsättning/målning av Renata Andersson & Fritz Fuchs.

Initiativtagare är Torkel Andersson, VVS-konsult som arbetar med många intressanta lösningar.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se