Hofors Edsken Strand – Förstudie detaljplan

Vision över den vackra ängen där ting ägde rum i forna dagar  © Anton Kolbe
Vision över den vackra ängen där ting ägde rum i forna dagar © Anton Kolbe
Vision: Intill ängen där ting ägde rum i forna dagar  © Anton Kolbe
Vision: Intill ängen där ting ägde rum i forna dagar © Anton Kolbe
Vision: Ängen – En samlingsplats både förr och framöver  © Anton Kolbe
Vision: Ängen – En samlingsplats både förr och framöver © Anton Kolbe
Edsken Strand Hofors Karta Förslag Förstudie DP 2022-06-30
Edsken Strand Hofors Karta Förslag Förstudie DP 2022-06-30
Edske masugn där första lyckade bessemerblåsningen utfördes.
Edske masugn där första lyckade bessemerblåsningen utfördes.
Edske masugn. Världens första lyckade bessemerblåsningen 1858.
Edske masugn. Världens första lyckade bessemerblåsningen 1858.
Vision över den vackra ängen där ting ägde rum i forna dagar  © Anton Kolbe
Vision: Intill ängen där ting ägde rum i forna dagar  © Anton Kolbe
Vision: Ängen – En samlingsplats både förr och framöver  © Anton Kolbe
Edsken Strand Hofors Karta Förslag Förstudie DP 2022-06-30
Edske masugn där första lyckade bessemerblåsningen utfördes.
Edske masugn. Världens första lyckade bessemerblåsningen 1858.

Det natursköna området kring fornminnet Edsken masugn* vid sjön Edsken har i ett antal år diskuterats som ett möjligt och lämpligt nytt område att bo och verka i Hofors. Området ligger 4 km väster om Hofors centrum och medger vackra omgivningar och utsikt över sjön. På uppdrag av kommunen har en förstudie till en detaljplaneläggning tagits fram. Att bo, att vara verksam, att vistas och att besöka området ska främjas.

I samverkan med Nils Söderlund, Arkitektkontor Nils Söderlund AB.

Visualiseringar av Anton Kolbe, Kolbe Arkitektur AB.

*Ståltillverkningens vagga i Sverige där världens första lyckade bessemerblåsning för att göra smidbart stål av tackjärn skedde.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se