Fritidshus, ekologiskt, Heidi Andersson & Björn Ferry

De tidigare elitidrottarna Heidi Andersson och Björn Ferry är även planetskötare i världsklass och nya utmaningar antas. Ett exempel är att deras familj ska bli fossilfri till 2025.

Se 
http://www.fossilfri.com/  
&
http://heidiandersson.com/2017/03/08/planetskotare-i-varldsklass/

Som en del i att ta ansvar för nutid och framtid kommer de att bygga ett enkelt och ekologiskt fritidshus i Tärnabytrakten, vilket även ska kunna inspirera andra.
Utgångsläget är en befintlig timmerstomme från 1970-talet och en hel del material kommer att tas fram ur egen skog och såg i byn Ensamheten.
Byggnaden ska planeras, ritas och byggas under 2017-2018.
Ansvarig arkitekt är Block Arkitektkontor genom Maria Block.
Ansvarig VVS-konsult är ByDemand, Göteborg, genom Charlotta Berggren.
Energiexpert Niklas Scott, NS Effektivare Energi.

Vi fyller på med mer information allt eftersom.