Flytande hotellrum

Exempel hotellrum på vatten i formation Stugbyn i Sverige AB
Exempel hotellrum på vatten i formation Stugbyn i Sverige AB
Exempel hotellrum på vatten i hexagon-form Stugbyn i Sverige AB
Exempel hotellrum på vatten i hexagon-form Stugbyn i Sverige AB
Exempel hotellrum på vatten i formation Stugbyn i Sverige AB
Exempel hotellrum på vatten i hexagon-form Stugbyn i Sverige AB

Under det gemensamma bolaget Stugbyn i Sverige AB sker ett samarbete mellan Shipshapehomes AB, den ekologiske husbyggaren Glommershus AB, och den expansiva resorten Främby Udde. Härmed erbjuds intressanta och miljöriktiga fritidshus till besöksnäringen, både på land och i vatten. Block Arkitektkontor samverkar genom arkitektarbete och miljökunnande.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se