Fjälla Naturhus

I Södra Fjälla utanför Linköping byggs ett hus som har sitt ursprung i framlidne arkitekten Bengt Warnes ritningar och naturhus med rötter tillbaka till 1970-talet.
Beställare är Inger Karlsson och Christer Backman.

Block Arkitektkontor, genom Maria Block, och Ekokultur Konsulter AB, genom Varis Bokalders, fick förtroendet att fortskrida med förändringar och genomförandeprocess. Huset är placerat inuti ett växthus, men med två fasader direkt ut mot den vackra omgivande naturen. Ca 145 kvm bostad plus källare, och kallväxthus samt varmväxthus för odlingar, rekreation och "til lyst". På terrasstaket finns även ett gästrum för sommarvistelse. En vinterträdgård i samband med allrum och kök har ett "näckrostak" för ymnig ljustillförsel. En soltub (=dagsljusarmatur) för ner dagsljus till en annars fönsterlös toalett.

Huset konstrueras till stor del av oorganiska material i form av närproducerad lättklinker, enligt beställarnas önskan, och isolering av foamglas samt perlit. Energisnålhet och förnybar energi är ledord vid konsultarbeten utförda av Deltate AB (VVS) och Ramböll (K & El). Solfångare, solceller, vattenmantlade eldstäder & ackumulatortank ... Växthusleverantör = danska Drivadan. Ett studiebesök på Barkholt Planteskole på Nordsjälland gav mersmak.

Bengt Warne skrev tillsammans med Marianne Fredriksson den uppskattade boken "På Akacians villkor".

 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se