Förnybar energi/teknik

Liten vindsnurra och solcellspanel Egen Els visningspark Katrineholm
Liten vindsnurra och solcellspanel Egen Els visningspark Katrineholm