Blästern

Kv Blästern, Kontorshus, Norra Stationsgatan, Stockholm 2000–2001.
Stora lutande glasfasader är kännetecknande för exteriören mot Norra Stationsgatan. Mot innergården har man satsat på högkvalitets ekfönster från WB Trä.
TeleNordia flyttade i sept 2001 in i 10 000 kvm kontor ritat av Alenius Åhlund Arkitektkontor AB + Bjurström & Brodin AB. 1998-2000.
Alenius Åhlund Arkitektkontor AB stod för 3D-projektering av fasaderna. Block Arkitektkontor fungerade som konsult till Alenius Åhlund Arkitektkontor AB.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se