Välkommen till Blockark AB

Projekt

Nya fina funktionella entré-partier 2020.

Publikationer

Publikation 2023-03

Inspiration

Senaste forskning inom olika områden

Välkommen till Blockark AB

Sunda hus med skönhetsvärde anpassade till platsen,
med starkt fokus på resurshushållning och kretsloppslösningar.

Vi kan vara behjälpliga i allt från rådgivning till avancerade arbetsinsatser vid genomförande av byggprojekt och områdesplanering.
Oavsett om du behöver ett bollplank, eller idogt arbete i komplexa byggprocesser, kan vi uppfylla dina önskemål.
Detta sker med hjälp av gedigen och mångfacetterad kompetens inom organisationen, och i nära samarbete med övriga kompetenser inom byggsektorn.

Nominering Årets Bygge 2019 (Projekt Lusthusbacken, Piteå. Tillsammans med Polarrenen & Grönbo)
Nominering Bostadspriset 2019 - Till minne av Josef Frank. Motivering: ”För att inte göra avkall på varken miljö eller boendemiljö och ändå få till lägenheter som folk har råd med.”

I styrelsen för Stiftelsen Byggekologi (tidigare Nätverket för Byggekologi). Genomför bland annat evenemang i Almedalen varje år sedan 2016 för att skynda på processer i byggbranschen för ett giftfritt, resurseffektivt och välfungerande kretsloppssamhälle. Även andra projekt på gång. Se http://byggekologi.com  

Blockark AB ingår i arkitektgruppen som har sin bas i "Kapsylen", en före detta kapsylfabrik på Södermalm i Stockholm. Fastigheten självförvaltas.  Se www.kapsylen.se
 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se