NY BYGGEKOLOGI-BOK 2022

NY UTGÅVA AV BYGGEKOLOGI-BOKEN 

ÄR PÅ GÅNG.

PUBLICERING 2022.

(Omslag under bearbetning.)

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se