Ytsmarta funktionella små hus

© Block Arkitektkontor
© Block Arkitektkontor
© Block Arkitektkontor
© Block Arkitektkontor
© Block Arkitektkontor
© Block Arkitektkontor

Bo & lev komfortabelt på mindre yta – ytsmart och funktionellt!
Antingen som då-och-då-boende, fritidshus eller permanent.
Med låga driftskostnader, giftfria material och med litet ekologiskt fotavtryck.
Bekvämt och tryggt inför framtiden.

Block Arkitektkontor utarbetar dessa typhus i samverkan bland annat med Glommershus AB.

 

www.glommershus.se