Villa Dalarö

Villa WL Fasad mot söder Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot söder Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot väster Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot väster Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot norr Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot norr Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot öster Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot öster Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot söder Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot väster Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot norr Bygglov 2023-07-05
Villa WL Fasad mot öster Bygglov 2023-07-05

Villa WL, Dalarö

En villa med särskilt fokus på hälsa, miljö och klimat.

Sunda byggmaterial så som trästomme, träfiberisolering, hampa, trä- golv och paneler. 

Träfasader med stående fasadbrädor & träspån.

Grundläggning med cellglas, utan plast eller betong.

Termitventilation.

Bygglov klart juli 2023.

Bygge 2024.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se