Stiftelsen Byggekologi – Almedalen

Almedalen – Nätverket för Byggekologi
Almedalen – Nätverket för Byggekologi
Almedalen – Nätverket för Byggekologi

Stiftelsen BYGGEKOLOGI kör Digitala Almedalen 2020 i dagarna tre med ett späckat och framåtsyftande program.
Välkommen att lyssna på de kompetenta föreläsarna –
delta via zoom genom att klicka på länkarna i det bifogade PDF-programmet längst ner på sidan!
29/6 * 30/6 * 1/7
Stiftelsens Byggekologi syfte är att verka för en uthålligt hälsosam livsmiljö utifrån livets villkor på jorden. Sedan 2016 har Nätverket för Byggekologi (ursprunget till stiftelsen) anordnat evenemang i Almedalen. Vi arbetar för en snabb omställning i samhället, särskilt i byggbranschen.

#byggekologi #almedalen #stiftelsenbyggekologi #omställning #hållbartbyggande #ekologisktbyggande #hållbarsamhällsplanering #ställombyggbranschen

 

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se