Nya balkongräcken i anrik HSB BRF

Ursprungliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Ursprungliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Befintliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Befintliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Blivande balkongräcken Kv Färjan & Dykaren Kungsholmen Sthlm.
Blivande balkongräcken Kv Färjan & Dykaren Kungsholmen Sthlm.
Ursprungligt balkongräcke men svart i stället för ljust grått
Ursprungligt balkongräcke men svart i stället för ljust grått
Ursprungliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Befintliga balkongräcken Alströmergatan 32 Kungsholmen Sthlm.
Blivande balkongräcken Kv Färjan & Dykaren Kungsholmen Sthlm.
Ursprungligt balkongräcke men svart i stället för ljust grått

Nya balkongräcken liknande de ursprungliga från 1929 i anrik HSB BRF

Kvarteren Färjan och Dykaren på Kungsholmen i Stockholm uppfördes efter ritningar av arkitekt Sven Wallander.
Kvarteret Färjan är en av Stockholms omkring tio storgårdskvarter och var när det byggdes Skandinaviens största bostadshus.

Kvarteren är blåklassade enligt Stockholms stadsmuseums inventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vilket är den högsta.
Under tidigt 1980-tal ersattes de nätta luftiga krenelerade balkongräckena av tät trapetskorrugerad plåt.
Nu satsar bostadsrättsföreningen lovvärt på en genomgående renovering där balkongräckena återigen byts ut, nu till en variant som förstås lever upp till dagens säkerhetskrav men som även så långt det är möjligt liknar de ursprungliga. 

Vid undersökning visar sig den första färgnyansen vara NCS S 1002-Y, vilket även blir färgnyansen på de nya räckena.

Provbalkonger hösten 2021.
Totalrenoverat under 2022 för drygt 70 lägenheter.

I samverkan med Hewark AB.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se