Företaget

Läge Arkitektgruppen i "Kapsylen"
Läge Arkitektgruppen i "Kapsylen"
Läge Arkitektgruppen i "Kapsylen"

Block Arkitektkontor bildades år 2000 av Maria Block och är inrymt i en före detta kapsylfabrik på Söder i Stockholm. www.kapsylen.se

Kontoret har många samarbetspartners och ett stort och kontaktnät inom olika kompetenser.

Se även under "Organisation".

Kontoret arbetar med ekologisk inriktning.

Karaktären på uppdragen varierar från formgivning och visualiseringar till projektering och upphandling av större och mindre byggen.