Almedalen – Nätverket för Byggekologi

Almedalen – Nätverket för Byggekologi
Almedalen – Nätverket för Byggekologi
Nätverket för Byggekologi
Nätverket för Byggekologi
Laga mat med solens hjälp.
Laga mat med solens hjälp.
Utsläpp av växthusgaser
Utsläpp av växthusgaser
Almedalen
Almedalen
Almedalen – Nätverket för Byggekologi
Nätverket för Byggekologi
Laga mat med solens hjälp.
Utsläpp av växthusgaser
Almedalen

Sedan 2016 håller vi i Nätverket för Byggekologi en serie föredrag som handlar om att få till en utveckling inom byggande och samhällsplanering som är fruktbar och långsiktigt fungerande.
Varmt välkommen till oss på Södertorg 12 i vackra Visby första veckan i juli.

Blockark AB | Tjärhovsgatan 44, 11628 Stockholm | Mob 0704 – 40 30 07 | info@blockark.se